Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Bảo tàng thế giới cà phê

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 19:00
 • Thác Dray Nur

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu Du Lịch Sinh Thái Bản Đôn - Thanh Hà

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Chùa Sắc Tứ Khải Đoan

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Quán Hương - Bánh Canh Cá Dầm

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 21:00
Ngày 2
 • Làng Cà phê Trung Nguyên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu du lịch hồ Lắk

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Đá Voi Yang - Tao

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Kotam

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 18:00
 • Nem Nướng Thanh Trầm

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00