Bảo tàng Đắk Lắk hoàn thiện và giới thiệu 8 bộ sưu tập lịch sử, văn hóa và dân tộc

04/02/2020 1145 0
Đến nay, Bảo tàng Đắk Lắk đã hoàn thiện và giới thiệu 8 bộ sưu tập lịch sử, văn hóa và dân tộc của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên nhằm phục vụ khách tham quan.

Những bộ sưu tập này bao gồm Trống đồng; Tượng nhà mồ; Nhạc cụ truyền thống; Ché trong đời sống của người Êđê; Gốm M’nông; Trang phục, trang sức; Vật dụng sinh hoạt và công cụ sản xuất của các tộc người bản địa; Hiện vật liên quan đến họat động săn bắt và thuần dưỡng voi rừng tại Buôn Đôn.

Bộ...
Bộ sưu tập Ché trong đời sống người Êđê
Bộ
Giới thiệu Bộ sưu tập Vật dụng sinh hoạt và công cụ sản xuất của các tộc người bản địa

Được biết, Bảo tàng đã cơ bản số hóa những bộ sưu tập trên để vừa phục vụ công tác giới thiệu, quảng bá đến với công chúng; vừa đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về các giá trị lịch sử, văn hóa và dân tộc ở Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung trong dòng chảy lịch sử, văn hóa Việt Nam hàng nghìn năm qua.

Nguồn : Báo Đắk Lắk

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu