The 2nd tourism stimulus program and Seminar on connecting tourism in Dak Lak with Thanh Hoa, Ha Tinh and Gia Lai provinces

09/11/2020 09/11/2020

1063 1

Ngay từ những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động du lịch của cả nước nói chung và Đắk Lắk nói riêng, lượng khách và doanh thu du lịch giảm sút, hoạt động của các doanh nghiệp du lịch gần như đóng băng.

Map

Sample Plan